Oferta

ppposiek2223_naglowek

Szanowni Państwo,
Drodzy Rodzice,


PPP „Osiek” od 2003 r. działa w sercu szkół i wielowymiarowo. Poradnia przez wszystkie lata funkcjonowania w strukturze szkół Gdańskiej Fundacji Oświatowej stała się ważną i dopełniającą częścią społeczności.

Poradnia powstała, by być możliwie blisko uczniów, towarzyszyć im na co dzień w ich środowisku szkolnym. Taka sytuacja umożliwia pracownikom PPP „Osiek” szybkie i trafne rozpoznawanie potrzeb społeczności i dzięki temu udzielanie odpowiedniego wsparcia na co dzień oraz adekwatne reagowanie w sytuacjach trudnych i kryzysowych.

Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska szkolnego, w roku szkolnym 2022/23 zmieniamy ofertę Poradni w zakresie opieki psychologiczno-pedagogicznej, dostępnej w ramach czesnego. Zwiększamy liczbę godzin przeznaczoną na oddziaływania wobec całej społeczności szkolnej, na konsultacje wspierające dla uczniów i rodziców, pracę w klasach, psychoedukację.

W związku z powyższym, diagnoza psychologiczno-pedagogiczna, która wymaga obszernego czasu realizacji dedykowanego pojedynczemu uczniowi i dotyczyła do tej pory zaledwie 6-10% uczniów w danej szkole, zostaje przeniesiona do oferty dodatkowo płatnej.

Co ważne, diagnoza psychologiczno-pedagogiczna nadal realizowana będzie na terenie szkół. Dla zainteresowanych Rodziców uczniów szkół GFO proponujemy preferencyjne warunki finansowe w zakresie diagnozy.

Pracownicy poradni będą towarzyszyć Państwu zarówno wtedy, gdy doświadczacie radości z sukcesów edukacyjnych i wychowawczych Waszych dzieci, jak i wtedy, gdy spotyka Was coś trudnego i potrzebujecie wsparcia.

Zapraszam serdecznie do korzystania z oferty poradni dedykowanej Uczniom i Rodzicom oraz do zapoznania się z jej szczegółami poniżej.


Z pozdrowieniami,

Magdalena Kielbratowska, dyrektor PPP „Osiek

 

ppposiek2223

 

 

ZMIANA NA STANOWISKU PREZESA GDAŃSKIEJ FUNDACJI OŚWIATOWEJ

W związku z rezygnacją z dniem 31.12.2021 r. Pani Bożeny Pawlak z funkcji Prezesa Zarządu, Rada Gdańskiej Fundacji Oświatowej podjęła uchwałę nr 4/2021 z 16.12.2021 r. o wyborze na stanowisko Prezesa Zarządu Pani Ewy Czech od dnia 01.01.2022 r.

Pani Ewa Czech - posiada ponad 30 letnie doświadczenie w pracy edukacyjnej. Od 2003 r. związana z Gdańską Fundacją Oświatową, najpierw jako dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Osiek”, a następnie jako pełnomocnik ds. Szkół i Placówek, członek Zarządu i Rady Gdańskiej Fundacji Oświatowej. Absolwentka studiów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, public relations, animacji współpracy środowiskowej oraz zarządzania placówkami oświatowymi. Swój rozwój zawodowy realizowała m.in. na Uniwersytecie Gdańskim, Politechnice Gdańskiej i Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Pedagog, terapeuta.

 

 

Szanowni Państwo

Sekretariat PPP "Osiek" otwarty jest:
Pon. 8:15-12:15,
Wt. 7:30-12:30,
Śr. 7:30-14:00,
Czw. 7:30-13:30.
w piątki Sekretariat pracuje zdalnie.

 

Szanowni Państwo

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Osiek" została założona w 2003 roku.
Prowadzimy pracę o charakterze diagnostyczno-terapeutycznym.
Udzielamy pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom oraz wspieramy rodziców i nauczycieli.

Oferta Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej ”Osiek”:

Wydajemy opinie m.in. w sprawie przystępowania do egzaminów zewnętrznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych (dysleksja, dysgrafia, dysortografia).
Nasze opinie są uwzględniane podczas egzaminów zewnętrznych OKE oraz w ocenianiu wewnątrzszkolnym.
Poradnię założyła i prowadzi Gdańska Fundacja Oświatowa.

Nadzór pedagogiczny nad Poradnią sprawuje Pomorski Kurator Oświaty.